1
Elewacje kamienne na ruszcie z ocynku
2
Schody kamienne blokowe i płytowe
3
Ogrodzenia, słupki i murki wjazdowe
4
Cokoły z piaskowca, naroża budynków, okładzina okien
Montaż z materiału własnego lub powieżonego
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne